Posted by: benvd | 9 November 2011

Notule van NMG – 1 November 2011

Notas oor die byeenkoms van die Missionale Gemeentes op Dinsdag 1 November 2011 vanaf 09h30 by die NG Hayfields se kerkgebou, Pietermaritzburg

1.  Opening

Die byeenkoms begin met ‘n wandel in die Woord uit Handelinge 11:19-30.  Iets wat ons vir die toekoms as ‘n tema kan onthou is Botha se opmerking dat die “Diakonaat” baie sterk in die akademie in Europa funksioneer.  ‘n Gesprek oor die Diakonaat en Missionaal kan baie goed is.  Die vraag is of die twe begrippe gelyk is aan mekaar.  Nadat heelwat interessante temas vanuit die teks aangeraak is, word daar deur Gawie voorgegaan met gebed. 

1.1  Teenwoordig

Barry Tolmay                Krantzkloof

Frans Klopper               Suidkus

Gert Kok                       Bergville

Willie Pieters                 Winterton

Mike Heaney                 Margate

Botha van Aarde           Sinode

Ben van Dyk                 Sinode

Gawie van Jaarsveld    Bergsig

Rupert de Koning          Meerensee

Tertius Naude                Meerensee

1.2                 Verskonings:

Theo Human                 Pinetown

Marlise Müller               Pinetown

Pieter Lourens               Richardsbaai

Frikkie van der Merwe  Bergsig

2. Gesprek oor Patrick Keiffert se boek:  “Ons is nou hier”:volgende 

Ben van Dyk lei ons in ‘n baie sinvolle gesprek.  Ons het so lekker gesels dat ons op die ou end net oor die eerste twee hoofstukke kon praat.  Die volgende opmerkings oor die verloop van die gesprek:

2.1         Die groot winspunt van die boek is dat dit nie werk met vooropgestelde planne nie.  Ons moet eerder praat van ‘n reis waarvan ons nie werklik weet waar die eindbestemming is nie.  Elke individuele gemeente is met ‘n eie unieke reis besig.

2.2         Die titel van die boek word baie goed in hoofstuk 1 verduidelik.  Ons gesprekke in gemeentes handel baie keer oor ‘n ideale situasie en neem nie die gemeente se eie unieke situasie in ag nie.  Kortliks die volgende opmerkings:

_    Die bestel van die Christendom het tot ‘n einde gekom.

_    Die kerk se rol in die samelewing het dramaties verander.  Dit speel vandag ‘n baie kleiner rol.

_    ‘n Baie groter skeiding tussen kerk en staat.

_    Ons skuif weg van ‘n volkskerk.  Vir baie lidmate is dit ‘n baie moeilike aanpassing.  Sulke mense moet met groot liefde hanteer word:  “We may grief the loss”!  Ons moet ook besef dat vandag nie beter is as die verlede nie.  Die realiteit is net dat dinge vandag nie meer soos in die verlede kan werk nie.

_    Baie van die relatief ouer predikante het groot geword waartydens die Christendom-era nog ‘n groter rol gespeel het as vandag en die oordra van die evangelie baie meer op die kognitiewe vlak gebeur het.  Die jonger mense het ons bewus gemaak dat baie lidmate soek ook ‘n ander spiritualiteit.

_    Die belewenis van en ‘n behoefte aan ‘n geloofsgemeenskap word al hoe belangriker vir gelowiges.

_    Wat beteken dit vir ‘n gemeente om hom/haarself te sien as ‘n voorpos van gestuurdheid binne God se groot missie?

_    Keiffert se opmerking oor die gemeentes in die era van die apostels het heelwat bespreking uitgelok:  “Hulle het hulle missie nie beskou as ‘n besondere optrede op ‘n besondere plek nie, maar as die vanselfprekende primêre bedrywigheid van God se geroepe, versamelde, gefokusde en gestuurde mense.  Dit is die kernaspek van ‘n gestuurde gemeente:  om gestuurdes te wéés, nie bloot mense wat ‘n missie hét nie”. 

_    Verder is dit so belangrik om met ons identiteit ook diversiteit te omarm.  Anders-om is dit net so waar:  Met ons diversiteit moet ons steeds weet wie ons is – moet ons steeds weet wat ons identiteit is.

_    Verder sal ons nie meer ‘n “kom-kerk” kan wees nie.  Ons moet besef dat ons al hoe meer ‘n “gaan-kerk” moet word.  Binne die konteks beteken dit nie baie om mense “kerk” toe te nooi en dan te dink dat ons taak is afgehandel nie.

2.3          Hoofstuk 2 handel oor die verandering van die kultuur van ‘n gemeente.

_    Verandering in ‘n gemeente begin nooit met struktuurveranderings nie.

_    Dit gaan eerder oor ‘n geloofsonderskeidende reis en nie om maar net ‘n paar nuwe goed te doen nie.

_    Vra “God-vrae”:  Wat wil Gód hê moet ons doen?; Waarmee is Gód in ons gemeenskap besig?; Op watter maniere roep God ons om deel te hê aan sy werk in ons gemeenskap?

_    Die twee modelle wat Keiffert bespreek, kan ons help om ons eie manier van doen in gemeentes te evalueer.

_    Die stadia in die ontluikende vernuwing model is belangrik om te verstaan:  Bewuswording, belangstelling, evaluering, proefneming en aanvaarding.

_    Abraham se verhaal help ons om te verstaan dat ons maar onseker is waarheen ons op pad is.  Ons moet ook weet en verstaan is dat almal nie ewe gereed is vir verandering nie.  Daarom is die volgende groepe in ‘n gemeente belangrik om van te weet:  Die vernuwers, die vroeë aanpassers, die vroeë meerderheid, die trae meerderheid en die onversetlikes.

3. Terugvoering vanuit die gemeentes

3.1  Margate (Mike Heaney)

Pro Deo is ‘n gemeenskapsinisiatief wat gerig is op die versorging van bejaardes en kankerpasiënte van die gemeenskap van Margate. Rystoele en ander mediese apparaat word ook gratis voorsien. Die projek is  aan die kerk gekoppel maar dien die hele gemeenskap. Sakemanne uit die gemeenskap waarvan net een ‘n lidmaat is, reël jaarliks ‘n fietstoer van Johannesburg af ter ondersteuning van die inisiatief.

3.2  Pietermaritzburg-Noord (Ben van Dyk)

‘n Projek wat begin het as “Elke vrou ‘n Bybel” het so uitgebrei dat die hele gemeente betrokke geraak het.  Lidmate koop nou Bybels wat dit dan weer verkoop.  Dit het nou al so uitgebrei dat hulle ook nou na die taxi-staanplek uitreik.

3.3  Meerensee (Rupert de Koning en Tertius Jocobs)

Na aanleiding van ‘n fondsinsameling vir ‘n sentrum vir Outistiese kinders en heelwat gemeentelede daarby betrokke is, het daar ‘n groot “Bewusmaking” (vgl Keiffert) in die gemeente plaasgevind.  Hulle glo dat dit die begin van ‘n reis is waarop die Here die gemeente lei.

3.4  Hayfields (Botha van Aarde)

Hayfields se uitdaging na die eenwording met Pietermaritzburg-Suid, is dat dit nie vir die gemeente om oorlewing moet gaan nie maar om die bediening!  Die versoeking is baie groot om weer terug te val op organisatoriese “goeters”.  Die uitdaging is om lidmate op ‘n geloofsreis te neem.

3.5  Krantzkloof (Barry Tolmay)

Barry vertel dat hulle begin kyk na die sg “verlore geslag” van jongmense bo 16.  Hulle het met ‘n nuwe bediening begin wat hulle “Koffie” noem.  Hulle sal graag met die beginsels van Keiffert hierdie groep wil begelei.

3.6  Suidkus (Frans Klopper)

Omdat die gemeente langs die see is, gebruik hulle die metafoor:  “Om ‘n hawe te wees.”  Hulle is gestruktureerd om gestuurd te wees.  Lidmate wat hul gestuurd-wees verstaan is die ideaal.  Daar is begin met ‘n karavaan-bediening waar lidmate betrokke raak by arm mense.

3.7  Bergsig, Newcastle (Gawie van Jaarsveld)

Die kerkraad is op die stadium besig met ‘n voorraadopname oor waar ons staan met ons roeping in die gemeenskap.  In die lig daarvan dat die konteks die afgelope jare verander het, word die vraag gevra of ons roeping nog in plek is.  Bergsig het baie uitreikaksies maar die uitdaging bly steeds om elke lidmaat te laat verstaan wat dit beteken om ‘n gestuurde te wees.

3.8  Bergville (Gert Kok)

Die kerkraad het ‘n man aangestel om swart jongmanne op te lei as raadgewers.  Hulle gaan dan en besoek ‘n skool vir ‘n kwartaal waarna ‘n kamp gehou word.  So word verhoudings gebou om skoolkinders met hulle probleme te help.

3.9  Winterton (Willie Pieters)

Aangesien Willie nuut in die gemeente is wil hy aanvanklik net luister! Hulle tema in die gemeente is “Nuwe groei in Christus”.  Nuwe kerkraadslede is gekies en daar is ‘n nuwe dinamiek in die gemeente om regtig te probeer om ‘n verskil in die gemeenskap te maak.  ‘n YWAM fasiliteerder het begin met ‘n “Simunye-projek” waarby die Winterton gemeenskap betrokke kan raak.

4. Byeenkomste vir 2012

Twee geleenthede word vir volgende jaar beplan:

4.1  Die Eerste geleentheid gaan oor twee dae saam met Prof Nelus Niemandt wees.  Dit sal wees in die week van 11 of 18 Junie 2012 te Richardsbaai.  Ben van Dyk sal met Nelus skakel en dan die datums vasmaak.

4.2  Tweede geleentheid:  31 Oktober in Pietermaritzburg.

5. Vergaderingskoste:

5.1   Reiskoste

5.1.1 Die reiskoste word goedgekeur:

6. Om te oorweeg in die toekoms:

Die volgende persone kan in die toekoms as inleiers oorweeg word:

  • Ensie Enslin in samewerking met Frans Hancke
  • David Watson – Kerkplanting

7.  Afsluiting.  Botha van Aarde en Rupert de Koning doen elkeen ‘n gebed. 

Advertisements

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

Kategorieë

%d bloggers like this: